Ensi kesän järjestövuorojen haku

Ensi vuoden leiri- ja kurssikeskusvuorot sekä kesäaikojen vuorot nuorisotiloihin haetaan 15.9.2016 mennessä.

Nuorisoasiainkeskuksen kurssi- ja leirikeskukset:
Meriharjun luontotalo
Uutelan kämppä
Granön leirialue
Seikkailutalo
Vartiosaaren leirialue
Östersundomin nuorisotalo
Bengtsårin leirisaari

Toimi näin!

Leiri- ja kurssikeskusten osalta (Bengtsår, Meriharju, Östis, Seikkailutalo, Granö, Uutela ja Vartiosaari) toimitaan seuraavasti:

Käyttövuorohakemukset tulee palauttaa 15.9.2016 klo 16.00 osoitteeseen: Nuorisoasiainkeskus, leiri- ja kurssikeskukset, PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Hakemuksen voi myös lähettää sähköisenä osoitteeseen kansalaistoiminta@hel.fi

Kesän 2017 käyttövuorot haetaan seuraavasti:

Käyttövuorohakemukset tulee palauttaa 15.9.2016 klo 16.00 osoitteeseen: Nuorisoasiainkeskus, kesävuorot 2017, PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Hakemuksen voi myös lähettää sähköisenä osoitteeseen kansalaistoiminta@hel.fi
Tilojen maksuperusteet ja hinnat muuttuvat vuodelle 2017 (vahvistettu 26.5. lautakunnassa). Lisätietoja: Tilat